Sahabenin 6 sifatı

0
98

Peygamberin sahabinin 6 niteliği

in Turkish

Giriş

Sahabe-i Kiram (r.a.) birçok üstün niteliklere sahiptiler. Alimlerimiz de bu niteliklerden bazılarını seçerek bize tanıtmıştır. Eğer bunları öğrenip fiile dökersek, bütün dini uygulamak bize kolaylaştırılacaktır.

 

 

1.   İman

 

ال اله إال للا

 

Gaye

Yanlış inancı kalplerimizden çıkarıp atmak -ki buna halk (yaratılmışlar) güç yetirebilir- ve doğru inancı

kalplerimize koymak -ki buna ancak Hâlık’ımız (Yaratıcımız) Allah kadirdir.

 

 

Erdem

Muaz b. Cebel (r.a.) rivayet etti ki Resulullah (sav) “Son sözleri ‘La ilâhe illallah’ olan kimse Cennet’e girecektir.” buyurdu.

 

Hayatımıza nasıl yansıtalım?

Davet

Her şartta araç konumundaki şeylere dönmeden önce Allah’a dön!

Dua

 

 

 

محمد رسول للا صىل للا عليه وسلم

 

Gaye

 

Tek başarılı yaşam tarzının Hz. Peygamber (sav)’in yaşam tarzı olduğuna ve diğer herhangi bir yaşam tarzının bizi yıkıma götüreceğine inanmak.

 

Erdem

Hz. Ebu Hureyre (r.a.) rivayet etti ki Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Ümmetimin bozulması zamanında sünnetime sıkıca sarılana yüz şehid sevabı vardır.” (Mişkâtü’l-Mesâbih)

 

Hayatımıza nasıl yansıtalım?

Davet

Sünneti hayatımıza katmaya çalışalım.

Dua

 

 

2.   Namaz

 

Gaye

Namazla hayatlarımızı namaz modeline taşımak

 

Erdem

 

Hz. Cabir (ra) Peygamber Efendimizi (sav) şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir: “Günlük beş vakit namaz, sizden birinizin kapısının önünde akan ve bir günde beş defa yıkandığı derin bir nehir gibidir. (Muslim)

 

Hayatımıza nasıl yansıtalım?

Davet

(Dinî alanda) yoğunlaşmamızı ve adanmışlığımızı artırmak için nafile namaz kılalım. Bütün namazlarımızı ilk tekbirden itibaren mescitte cemaatle kılmaya çalış! Dua

 

 

3.   İlim

 

Gaye

Bahşedilen her an Allah’ın bizden ne istediğini bilmek.

 

Erdem

 

Hz. Ebu’d-Derdâ (r.a.) Resulullah’ın (sav) şöyle darken işittiğini aktarmıştır: “Her kim ilim talebi amacıyla bir yolda ilerlerse, Allah onun Cennet’e giden yollardan birinde ilerlemesini sağlayacaktır. Ayrıca şüphesiz, melekler ilim peşinde koşan kimseye olan hoşnudluklarıyla kanatlarını gererler. Hakikaten, göklerde ve yerde yaşayanlar ve de suyun derinliklerindeki balıklar, hepsi âlimin bağışlanması için yakarışta bulunur. Kesinlikle, bir âlimin dindâr bir âbide olan üstünlüğü dolunayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Muhakkak ki alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Gerçek şu ki peygamberler miras olarak hiç bir dinar veya dirhem bırakmazlar; onun yerine onlar miras olarak ilim bırakırlar. Her kim onu elde etmişse, bol (bereketli) bir pay almıştır. (Ebu Davud)

 

Hayatımıza nasıl yansıtalım?

Davet

Fıkıh meseleleri hakkında bilgi sahibi olmak için alimlerin huzuruna git ve faziletleri öğrenmek için ders halkasına otur.

Dua

 

 

4.   Zikr

 

Gaye

Her zaman devamlı olarak Allah Teala’nın bilincinde olmak.

 

Erdem

Hz. Ebu Musa el-Eş’arî anlattı ki Resulullah (sav) şöyle söyledi: “Rabbini anan ve onu anmayan kişinin örneği (biri) hayatta ve (diğeri) ölmüş bir kimsenin örneği gibidir.”(Buharî ve Müslim)

 

Hayatımıza nasıl yansıtalım?

Davet

Hafız olmayan günde bir cüz, hafız olanlar ise günlük üç cüz okumalı. Sabahleyin ve akşamları yüzer kez salavat, istiğfar ve kelime-i tevhid söyle! Eylemlerin öncesinde ve sonrasında bütün mesnûn (Peygamber Efendimizden nakledilen) duaları oku!

Dua

 

 

4.   Diğergâmlık

 

Gaye

Diğer Müslüman kardeşlerimizin haklarını ikâme etmek (yerine getirmek).

 

Erdem

Hz. Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah’ın (sav) şöyle söylediğini nakletti: “Her kim bu dünyada bir mü’minin (karşılaştığı) üzüntüyü giderirse Allah da onun Kıyamet gününde (karşılaşacağı) üzüntüyü giderecektir. Her kim zor durumdaki birine kolaylık sağlarsa Allah da bu dünyada ve Ahirette ona kolaylık verecektir. Her kim bir müslümanın hatalarını örterse Allah da bu dünyada ve Ahirette onun hatalarını örtecektir. Allah kula yardım eder kul kardeşine yardım ettiği sürece. (Müslim)

 

Hayatımıza nasıl yansıtalım?

Davet

Önce, başkalarının haklarını ikâme et (yerine getir)! İkinci olarak kendi haklarına karşın başkalarının haklarına öncelik ver! Üçüncü olarak ise kardeşinin hakları için haklarından fedakarlık et!

Dua

 

5.   İhlas

 

Gaye

Bütün yaşamımızdaki her eylemi yalnızca Allah rızası için yapmak.

 

Erdem

Mü’minlerin Yöneticisi (Emiru’l-Mü’minin) Ömer b. el-Hattab (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: “Ben Peygamberi (sav) şöyle derken işittim: Muhakkak ki (bütün) eylemler (onlardaki) niyetlerle değerlendirilir; herkese niyet ettiği (şeyin karşılığı) vardır.” (Buharî ve Müslim)

 

Hayatımıza nasıl yansıtalım?

Davet

Bir eylemin öncesinde, esnasında ve sonrasında niyetinin yalnızca Allah rızası için olduğundan emin

ol!

Dua

 

 

6.   Allah Yolunda Cihad

 

Gaye

Bütün dini insanlığın tamamına ulaştırmak. Bunu başarmak için öyle bir çaba göstermeliyiz ki din

(İslam), Hz.Peygamberin (sav) vefat ettiği esnadaki seviyesine ulaşsın.

 

 

Erdem

Hz. Enes (r.a.) rivayet etmiştir ki Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah yolunda harcanmış bir sabah veya bir akşam dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlıdır.” (Buhari)

 

Hayatımıza nasıl yansıtalım?

Davet

Her yıl dört ay, ayda on gün ve her günde sekiz saat Allah yolunda sarfet. Ayrıca şu beş amelde yer al: mescid meşvereti, iç geşt (ülke içinde tebliğ gezisi), dış geşt (ülke dışına tebliğ gezisi), mescidde eğitim, evde eğitim.

Dua

 

Önceki İçerik6 Sifat en français
Sonraki İçerik6 Sifat Sahabat nabi dalam Bahasa Indonesia