6 Sifat Sahabat in Afrikaans

0
150

Ses Sifat van Sahaba van die profeet

Afrikaans

Inleiding

 

Sahabah

عنهم هللا ض     ر het baie goeie eienskappe gehad, die Ulama het sommige hiervan gekies

 

eienskappe, as ons Aml hieroor maak, sal die praktisering van volledige Deen vir ons maklik wees.

 

 

1.   Imaan

 

 

ال إله إال للا

Doel

Om die verkeerde oortuiging wat die skepping kan doen, uit ons harte te verwyder en om dit reg te stel geloof in ons harte wat net Allah doen.

 

Deugsaamheid

Hazrat Muaath ibn Jabal عنهم هللا ض     ر berig dat die boodskapper van Allah وسلللم عليه هللا صللل gesê het: “Hy waarvan die laaste woorde هللا إال إله ال jannah sal betree. “(Abu Dawood en Haakim)

 

Om dit in ons lewens in te bring

Dawat

In elke toestand voordat u na die middele gaan, draai u eers na Allah Dua

 

محمد رسول للا صىل للا عليه وسلم

 

Doel

Om te glo dat die enigste suksesvolle lewenstyl die leefstyl van Nabi وسللم عليه هللا صلل en enige ander lewenstyl is sal ons lei tot vernietiging.

 

Deugsaamheid

Hazrat Abu Huraira هللا عنه ض     ر berig dat Nabi وسللللللللللم عليه هللا صلللللللللل gesê het: “Hy wat vashou aan my sunnah as my volk in ‘n korrupte toestand is, sal hulle die beloning hê van 100 martelare. “(Mishkaatul Masaabeeh)

 

 

Om dit in ons lewens in te bring

Dawat

Probeer om daagliks een Sunnah in ons lewens te bring. Dua

 

2.   Salaah

 

Doel

Om ons lewens uit salaah na die patroon van Salaah te bring

 

Deugsaamheid

Hazrat Jaabir ض     ر هللا عنه vertel dat hy die profeet heard وسلللم عليه هللا صللل hoor sê het: “Die gelykenis van 5 salaah is elke dag ‘n gelykenis van ‘n diep riviertjie wat voor die deur van ‘n persoon wat 5 keer per dag daarin bad. “(Muslim)

 

Om dit in ons lewens in te bring

Dawat

Lees Nafl Salaah om ons toewyding en konsentrasie te verbeter. Probeer om al ons Salaah op te voer in die Masjid met Jamaat van die Takbeer Ula

Dua

 

 

3.   Ilm

 

Doel

Om te weet wat Allah op elke gegewe oomblik van ons wil hê.

 

Deugsaamheid

Hazrat Abu Darda ض     ر هللا عنه vertel: “Ek hoor Rasoolullah وسلم عليه هللا صل sê:” Wie op ‘n

pad op soek na kennis, sal Allah hom in staat stel om op een van die paaie na die Paradys te reis.

En voorwaar, die engele sprei hul vlerke van plesier uit vir iemand wat kennis soek. Inderdaad

die bewoners van die hemel en die aarde en die visse in die dieptes van die water, almal smeek om vergifnis vir die Aalim. Voorwaar, die voortreflikheid van ‘n Aalim as ‘n toegewyde aanbidder is die van die volmaan oor die sterre. En inderdaad is die Ulema erfgename van die profete. En waarlik, die profete het geen dinaar of dirham as erfenis agtergelaat nie, eerder laat hulle Ilm as erfdeel. Wie dit aangeleer het, het ‘n oorvloedige deel ontvang. ‘ (Abu Dawood)

 

 

Om dit in ons lewens in te bring

Dawat

Gaan na die Ulama vir Ilm van Masaail en gaan sit in Taleem vir Ilm van Fazail Dua

 

3b. Zikr

 

Doel

Om voortdurend in die gedagtenis van Allah te bly

 

Deugsaamheid

Hazrat Abu Musa Al Ash’ari ض     ر هللا عنه berig dat die boodskapper van Allah Ta’aala وسلللم عليه هللا صللل gesê het, “Die voorbeeld van die een wat sy heer onthou en die wat hom nie onthou nie, is soos die voorbeeld van ‘n lewende en ‘n dooie persoon. ‘(Bukhari en Moslem)

 

Om dit in ons lewens in te bring

Dawat

‘N Nie-Hufaz moet 1 Juz Koran per dag opsê en die Hufaz moet 3 Juz daagliks opsê. Sê soggens en saans Durood, Istighfaar en 3de Kalimah 100 keer elk.

Sê al die Masnoon Duas voor en na aksies op. Dua

 

 

4.   Ikraam

Doel

Om liefde en eenheid in die Muslim Ummah te skep

 

Deugsaamheid

Hazrat Abu Huraira ض     ر هللا عنه berig die boodskapper van Allah وسلم عليه هللا صل het gesê: “Wie ‘n ontbering van ‘n gelowige in hierdie wêreld sal Allah sy ontbering op die dag van die opstanding verlig. Wie help in die moeilikheid, sal Allah hom maklik maak in hierdie wêreld en in die wêreld hierna. Wie die foute van ‘n Moslem verswyg, Allah sal sy foute in hierdie wêreld verberg

en die hiernamaals. Allah help die dienskneg solank hy sy broer help “(Muslim)

 

Om dit in ons lewens in te bring

Dawat

Eerstens, vervul die regte van ander. Tweedens, gee voorkeur aan die regte van ander bo u eie regte. Derdens moet u afstand doen van u regte vir die regte van u broer.

Dua

 

 

5.   Ikhlaas

 

Doel

Om elke aksie in ons hele lewe te doen slegs vir Allah se plesier.

 

 

Deugsaamheid

Ameerul Mu’mineen Umar ibn Al khattaab ض     ر هللا عنه vertel, ek het die profeet وسلللللللللم عليه هللا صللللللللل hoor sê: “Inderdaad word alle optrede beoordeel volgens hul voornemens en elkeen sal kry volgens wat hy doen van voorneme is. “(Bukhari en Muslim)

 

Om dit in ons lewens in te bring

Dawat

Voor, tydens en na ‘n aksie, moet u seker maak dat ons net Allah se plesier wil hê. Dua

 

 

6.   Strewe op die pad van Allah

 

Doel

Om die hele Deen in die hele mensdom in te bring. Om dit te bereik, moet ons maak so ‘n poging dat Deen die vlak bereik wat dit was toe Nabi وسلم عليه هللا صل hierdie wêreld verlaat het

 

Deugsaamheid

Hazrat Anas ض     ر هللا عنه vertel dat Rasoolullah وسلم عليه هللا صل gesê het: ”n Oggend of ‘n aand wat in die pad van Allah is beter as die wêreld en alles wat dit bevat. (Bukhari)

 

Om dit in ons lewens in te bring

Dawat

Spandeer elke jaar 4 maande; 10 dae per maand en 8 uur elke dag op die pad van Allah. Neem ook deel aan die 5 Amaal van die Masjid: Mashura; in Ghusht; uit Ghust; Taleem in die Masjid, Taleem tuis.

Duas

Previous article6 Sifat em português
Next article6 Sifat Sahabah Kiswahili