6 Сифат на македонски јазик

0
137

шест сифати на сахаба на пророкот

Macedonian / Македонски

 

Voved:

Ashabite R.A imae mnogu dobri svojstva, ulemata odbra nekoi od ovie svojstva, ako rabotame sprema ovie, ke ni bidit lesno da go praktikovame celosniot Din.

 

 

1.   Imaan

 

 

ال اله اال للا

 

Cel:

Kako da go trnime pogresnoto veruvanje od nasite srca da stavime cvrsto veruvanje deka sve sto pravi Allah dz.sh pravi.

 

 

Vrednost:

Hazrat Muaath ibn Jabal عنه هللا ض     ر kaza deka Allahoviot Pratenik سللم و عليه هللا ل

mu bidat posledni zborovi هللا اال اله ال ke vleze vo Dzennet.

صل rece: Na kogo ke

 

 

Nosenje vo nasive zivoti:

Povikuvanje

Vo sekoja situacija pred da se zavrtis kon nekogo drugi zavrtise kon Allah تعاىل: Dua

 

محمد رسول للا صىل للا عليه و سلم

 

Cel:

Da veruvaš deka edinstven uspešen život e životot na Nabi سللم و عليه هللا صلل i sekoj drugi život ke ne uništi.

 

Vrednost:

Hazrat Abu Huraira عنه هللا ض     ر prenesa deka Nabi سلللللللم و عليه هللا صللللللل reče: Toj koj što ke oživi eden sunnet vo fitne fasad vreme ke ima nagrada od sto šehidi.

 

Nosenje vo našive životi:

Povikuvanje

Probaj da donesiš sekoj den po eden Sunnah vo našive životi

Dua

 

2.   Namaz

Cel:

Da bideme vo našite životi kako što sme vo namaz taka i nadvor od namaz

 

 

Vrednost:

Hazrat Jaabir عنه هللا ض     ر prenesa deka go slušna Nabi

ل هللا عليه و سلم

ص kako reče:

 

Primetot od 5 dnevni namazi e kako primerot od edna mala dlaboka reka koja što teče pred vratata na eden čovek koj što se banja vo nea 5 pati na den.

 

Nosenje vo našive životi:

Povikuvanje

Da klaname nafile namaz kako da e

pojačame našata posvetenost i koncentracija. Obidi se da gi obavuvaš site namazi vo Allahova kuča so dzemat so početen tekbir

Dua

 

 

3.   Nauka (Ilm)

Cel:

Da znaeme što Allah تعاىل bara od nas vo sekoj moment.

 

 

Vrednost:

Hazrat Abu Darda عنه هللا ض     ر

prenesa go slušnav Nabi سلم و عليه هللا صل kako reče: Koj patuva na pat

 

za istražuvanje na znaenje, Allah تعاىل ke mu ovozmoži da patuva na eden od patištata koi vodat za Dzennet. I navistina Melekite ke gi širat nivnite krila so zadovolstvo za toj koj što istažuva znaenje.

Navistina site žiteli na

nebesata i zemjata i ribite vo dlabokite vodi se molat za oprost za toj učen čovek. Navistina mestoto na učen čovek nad pobožnite e kako polnata mesečina nad zvezdite. Navistina učenite ludze (Ulama) se naslednici od Pejgamberite. Pejgamberite ne ostavia zad nimi kako nasledstvo nikakvi pari, tuku ostavia znaenje kako nasledstvo. Koj ke go stekne ova ke dobie izobilen del.

 

Nosenje vo našive životi:

Povikuvanje

Odi kaj učenite za nauka od pravila i sednuvaj vo Talim za nauka od vrednosti Dua.

 

3b. Zikr

Cel:

Da se držime vo postojano spomnuvanje na Allah تعاىل

 

Vrednost:

Hazrat Abu Musa Al Ash’ari

na Primerot reče: صللل هللا عليه و سلللم Poslanikot deka prenesa ر     ض هللا عنه

 

toj što go spomnuva na Allah ىل  تعا i  onoj koj što ne go spomnuva e kako primerot na živiot i mrtviot čovek.

 

Nosenje vo našive životi:

Povikuvanje

Tie što nese hafizi treba da čitaat po 1 dzuz od Kuranot na den a tie što se hafizi treba da čitaat 3 dzuza na den. Učenje Salavati, Istigfar i tretoto kelime 100 pati sekoe utro i večerina. Učenje na dovite pred i posle sekoja rabota

Dua.

 

 

4.   Ikraam

Cel

Da gi počestiš našite braka muslimani

 

 

Vrednost:

ل هللا عليه و سللللللللللللم Pejgamberot deka prenesa ر     ض هللا عنه Huraira Abu Hazrat

olesnit ke Koj rece: صللللللللللل

 

nekoja teska rabota od vernik na ovoj svet Allah تعاىل ke mu olesnit nekoja od negovite teški raboti na sudniot den. Koj ke mu pomognit nekogo vo teškotija Allah تعاىل ke mu olesnit na ovoj svet i na životot posle ovaj svet. Koj ke pokrie nekoja greška na brat musliman, Allah ىل  تعا ke mu pokrie nekoja od negovite greški na ovoj svet i drugiot svet. Allah ىل  تعا mu pomaga na negoviot rob se dodeka toj mu pomaga na svojot brat.

 

Nosenje vo našite životi:

Povikuvanje

Prvo: Ispolnigi pravata na drugite

Vtoro: Dajmu prednost na pravata od drugite nad tvojte prava Treto: Zaborajgi tvoite prava za pravata od tvojot brat

Dua.

 

 

5.   Ihlaas

Cel:

Sekoja rabota vo našiot život da e prajme zaradi zadovolstvoto od Allah تعاىل.

 

Vrednost:

Emirot na Mu’minite Umar ibn Al Khattab عنه هللا ض     ر prenesa go slušnav pejgabmerot و عليه هللا صلللل سلللم reče: Navistina sekoja rabota e sudena sprema nejziniot niet i sekoj čovek ke dobiet sprema toa što napravil niet.

 

Nosenje vo našite životi:

Povikuvanje

Pred i posle sekoja rabota bidi siguren deka e samo zaradi zaradi zadovolstvoto od Allah تعاىل

Dua.

 

 

6.   Izleguvanje na Allahoviot pat

Cel:

Kako da go donesime celosniot din kaj sekoj čovek. So cel da se postigne ova treba da napravime

 

takov trud taka što dinot ke dojdi na takva pozicija kako što beše koga Nabi سلللللللللم و عليه هللا ل napušti ovaj svet.

go صلللللللل

 

 

 

Vrednost:

Hazrat Anas عنه هللا ض     ر prenesa deka Rasulullah سللللم و عليه هللا ل vreme da dadeš na Allahoviot pat e podobro od cel svet i se što ima vo nego.

صللل reče: Edno utrinsko ili večerinsko

 

 

Nosenje vo našite životi:

Povikuvanje

Davanje 4 meseci sekoja godina, 10 dena sekoj mesec i 8 saati sekoj den na patot od Allah تعاىل. I bidi prisuten vo pette Amali: 1. Mašwara 2. Sedenje vo dzamija 3. Dzewle 4. Talim vo dzamija 5. Talim doma.

Duas.

 

Previous article6 Sifat Sahabah Kiswahili
Next article6 sifat në Shqip